DSCF6392

ภาพบรรยากาศหาดคลองกอย

DSCF6373

หาดคลองกอย

DSCF6380
หาดที่เงียบสงบและวิวสวยงาม

DSCF6387
อยู่ใกล้บางเบ้า

DSCF6392
หาดที่เงียบสงบและวิวสวยงาม

DSCF6394
หาดคลองกอย

DSCF6404
หาดคลองกอย

DSCF6407
หาดคลองกอย

DSCF6411
หาดคลองกอย

DSCF6452

บรรยากาศการร้องคาราโอเกะ

DSCF6446

บรรยากาศการ้องคาราโอเกะยามค่ำคืน

DSCF6447
บรรยากาศการ้องคาราโอเกะยามค่ำคืน

DSCF6448
บรรยากาศการ้องคาราโอเกะยามค่ำคืน

DSCF6450
บรรยากาศการ้องคาราโอเกะยามค่ำคืน

DSCF6452
บรรยากาศการ้องคาราโอเกะยามค่ำคืน

DSC_0433

ภาพอาหารน่ารับประทาน

DSC_0427

 

ผัดผัก

DSC_0429

ผลไม้พร้อมเสิร์ฟ
DSC_0430

ต้มยำทะเล
DSC_0431

ปลาอินทรีย์ทอดน้ำปลา
DSC_0433

อาหารต่างๆ ที่น่ารับประทาน
DSC_0434

ภาพอาหารเรียงรายพร้อมเสิร์ฟแขกทุกท่าน
DSC_0435

ปิ้งย่างไม่อั้น
DSC_0436

มีแม่ครัวปิ้งย่างให้

DSC_0449

รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย

DSC_0440
ของสดคุณภาพคัพแก้ว